Hướng dẫn sử dụng keo dán khóa ren

Đối với lắp ráp
• Để có kết quả tốt nhất, sạch tất cả các bề mặt (bên ngoài và bên trong) với một chất làm sạch LOCTITE và để khô.

Nếu vật liệu là một kim loại không hoạt động hoặc tốc độ xử lý là quá chậm, phun tất cả các đường ren với một chất làm sạch như Loctite 7471 hoặc 7649 và để cho khô.

• Lắc mạnh sản phẩm trước khi sử dụng
• Để ngăn chặn sản phẩm tắc ngẽn trong vòi phun, không cho phep đầu phun chạm vào bề mặt kim loại trong quá trình ứng dụng.

• Đối với những lỗ xuyên qua, nhỏ vài giọt sản phẩm lên các bu-long ở khu vực vòng quanh đai ốc
• Đối với những lỗ bịt kín, nhỏ vài giọt sản phẩm xuống bên trong đường ren đến đáy của lỗ.
• Lắp ráp và thắc chặt theo yêu cầu
• Đối với các ứng dụng bịt kín, ứng dụng 1 giọt keo lên những đường ren cố định đầu tiên vòng quanh 360o, để trống đường ren đầu tiên. Ép các vật liệu vào những đường ren xuyên qua các khoảng trống. Đối với những đường ren và khoảng trống lớn hơn, điều chỉnh lượng KEO thích ứng và nhỏ keo dán vòng quanh 360O những đường ren.

Đối với tháo rời
• Tháo với với những dụng cụ tiêu chuẩn bằng tay.
• Trong những trường hợp hiếm khi mà dụng cụ bằng tay không hoạt động được bởi vì chiều dài quá cỡ hay đã sử dụng sản phẩm có độ bền cao, áp dụng nhiệt cục bộ lên đai ốc hay bulong khoảng 250oC.
• Tháo rời khi còn nóng

Author

AUTHOR

News & Events